மத சகிப்புத்தன்மையும் பன்மைத்துவமும் View larger

மத சகிப்புத்தன்மையும் பன்மைத்துவமும்

New

₹ 90.00

தமிழ் பேசும் சூழலுக்கு இந்நூல் ஒரு புதிய வரவாகும். அதன் மூலம் தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்களுக்கும் முஸ்லிம் அல்லாதோருக்கும் பயன் பெறலாம் என எதிர்பார்க்கலாம். இந்நூலை வெளியிட முன்வந்த தாருல் ஹிக்மா பதிப்பகத்திற்கு எனது ஆழ்ந்த நன்றிகள்.

No customer comments for the moment.

Write a review

இறைவேதம் இறங்கிய அந்த நாட்கள்

நாம் றமழானில் எத்தனை ரக்அத்கள் நின்று வணங்குவது? எத்தனை குர்ஆன்கள் ஓதி முடிப்பது என்பதில் காட்டுகின்ற ஆர்வத்தைப் பார்க்கிலும் அவற்றிலிருந்து எந்தத் தாக்கத்தை பெற்றுக் கொள்வது எனச் சிந்திக்க வேண்டும்.நம்மில் றமழானில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பதையே இந்நூல் பேசுகிறது.

Write a review

Related Products