Sale! பன்மைச் சமூகத்தில் சகவாழ்வும் தனித்துவமும் View larger

பன்மைச் சமூகத்தில் சகவாழ்வும் தனித்துவமும்

New

முஸ்லிம் மக்களது பிரச்சினைகளை அரசியல் ரீதியாக தீர்க்காமல் புறந்தள்ளிய அபாயத்தின் பாதிப்புகள் போன்ற அபாயமே இவர்களுக்கும் உள்ளது. இம்மக்களது பிரச்சினைகளையும் சேர்த்தே இடைக்கால மற்றும் இறுதி அரசியல் தீர்வுகள் வரையப்பட வேண்டும்.

More details

₹ 120.00

முஸ்லிம் மக்களது பிரச்சினைகளை அரசியல் ரீதியாக தீர்க்காமல் புறந்தள்ளிய அபாயத்தின் பாதிப்புகள் போன்ற அபாயமே இவர்களுக்கும் உள்ளது. இம்மக்களது பிரச்சினைகளையும் சேர்த்தே இடைக்கால மற்றும் இறுதி அரசியல் தீர்வுகள் வரையப்பட வேண்டும்.

No customer comments for the moment.

Write a review

ஒவ்வொரு பொழுதில் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை

Write a review

Related Products