Sale! பொதுச்சிவில் சட்டம் பொருந்துமா? View larger

பொதுச்சிவில் சட்டம் பொருந்துமா?

New

பொதுச்சிவில் சட்டம் பொருந்துமா?

பல மாறுபட்ட சமூகங்கள்வாழும் இந்தியாவின் ஒருமைபாட்டுக்கு பொதுச்சிவில் எந்த அளவு எதிரானது என்பதை தனது ஆய்வு மூலம் ஆதரங்களோடு விளக்கியிருக்கிறார். சமூக நல்லிணக்கம் நாடுவோர் படிக்கவும். இளந்தலைமுறையினருக்கு பரிந்துரைக்கவும் சிறந்த நூல்.

More details

₹ 50.00

பொதுச்சிவில் சட்டம் பொருந்துமா?

பல மாறுபட்ட சமூகங்கள்வாழும் இந்தியாவின் ஒருமைபாட்டுக்கு பொதுச்சிவில் எந்த அளவு எதிரானது என்பதை தனது ஆய்வு மூலம் ஆதரங்களோடு விளக்கியிருக்கிறார். சமூக நல்லிணக்கம் நாடுவோர் படிக்கவும். இளந்தலைமுறையினருக்கு பரிந்துரைக்கவும் சிறந்த நூல்.

No customer comments for the moment.

Write a review

கவி காளமேகப் புலவரின் கவிநயம்

Write a review

Related Products